ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΑΚΟΣ Α.Ε.

Α.Φ.Μ.: 099270930
Δ.Ο.Υ.: ΚΩ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε.: 48378/80/Β/01/10
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η.: 122885620000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΑΡΜΥΛΟΥ 21, 85300, ΚΩΣ
ΤΗΛ.: 22420 22897

Οικονομικές Καταστάσεις

Share this on social media!